Aktuality Zobrazit více

Úřední deska Zobrazit více

Vyvěšeno 18. 7. 2023 VÝSTRAHA ČHMÚ

Obec Dvakačovice

Dvakačovice se nacházejí na teplé opukové stráni při pravém břehu řeky Novohradky. Bezprostřední  okolí obce  bylo osídleno  již v pravěku, což je doloženo nálezy z mladší a pozdní doby  bronzové (1400 - 800  let př. n. l.) a z halštatského období doby železné (800 – 450 let př. n. l.), konkrétně lužické a slezskoplatěnické kultury lužického komplexu popelnicových polí. Prostor  byl též osídlen Kelty v době  laténské (450 - 50 př. n. l.). Asi nejvýznamnější jsou však raně  středověké nálezy z doby hradištní (6. až poč. 13. stol. n. l.), pocházející z mohylového slovanského pohřebiště v obecním lese východně od obce. Značné intenzívní osídlení Slovany dokládají i další nálezy z jiných míst našeho katastru.

Zobrazit více