Aktuality Zobrazit více

Publikováno 22. 6. 2024 Cyklovýlet Habříkovou stezkou
Publikováno 1. 6. 2024 V sobotu 1.6. - Dětský den v obci
Publikováno 25. 5. 2024 Otevření divadla Stodolio

Úřední deska Zobrazit více

Žádné záznamy k zobrazení.

Obec Dvakačovice

Dvakačovice se nacházejí na teplé opukové stráni při pravém břehu řeky Novohradky. Bezprostřední  okolí obce  bylo osídleno  již v pravěku, což je doloženo nálezy z mladší a pozdní doby  bronzové (1400 - 800  let př. n. l.) a z halštatského období doby železné (800 – 450 let př. n. l.), konkrétně lužické a slezskoplatěnické kultury lužického komplexu popelnicových polí. Prostor  byl též osídlen Kelty v době  laténské (450 - 50 př. n. l.). Asi nejvýznamnější jsou však raně  středověké nálezy z doby hradištní (6. až poč. 13. stol. n. l.), pocházející z mohylového slovanského pohřebiště v obecním lese východně od obce. Značné intenzívní osídlení Slovany dokládají i další nálezy z jiných míst našeho katastru.

Zobrazit více