Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Jiná oznámení > Přehled kult. a společenských akcí ve Dvakačovicích v letech 2010 až 2014

Přehled kult. a společenských akcí ve Dvakačovicích v letech 2010 až 2014 

 

 

 

Přehled kulturních a společenských akcí, konaných v letech 2010 – 2014

(pracovní verze, je třeba ještě doplnit sokolské akce)

 

 

 

 

 

Datum

 

Název akce, poznámky

 

Uspořádal

Počet zúčastněných

 

R O K   2 0 1 0

14. 11.

Slavnostní znovuotevření chrámu Páně a výročí 150 let od vysvěcení kostela v roce 1860. Vystoupily zde dva pěvecké soubory z Litomyšle.

ev

 

26. 12.

Adventní koncert – Pěvecký sbor a Komorní orchestr z Litomyšle (dirigent a sbormistr Ot. Březina).

za, ev

 

 

 

 

 

R O K   2 0 1 1

12. 11.

Adventní koncert 20 členného pěveckého souboru PŠ z Chrasti.

za, ev

 

 

 

 

 

R O K   2 0 1 2

27. 5.

Koncert Chrudimské filharmonie s dirigentem Martinem Profousem.

za, ev

80

3. 6.

Koncert žesťových nástrojů orchestru POSAUNENCHOR z Genkingenu v SRN.

ev

130

17. 6.

Koncert:  Dětský pěvecký sbor Českého červeného kříže KLÍČENKY.

za, ev

asi 115

2. 12.

Adventní koncert operní a operetní pěvkyně Noemy Erby + Dětský pěvecký sbor KLÍČENKY.

za, ev

195

 

 

 

 

R O K   2 0 1 3

19. 9.

Promítání historických fotografií obce a událostí v ní - L. Jukl (poslední účast Hany Vadroňové).

za, ev

18

6. 10.

Varhanní koncert Mgr. Jana Fajfra, učitele na hudební konzervatoři v Pardubicích. První koncert po opravě varhan, 30 let nefunkčních.  

ev

asi 60

16. až 17. 11.

Výstava „Křemen kouzelník“ – ukázky ze společné výstavy VČM Pardubice a Ing. Jiřího Šury „Křemen a jeho rodina“.

sen, ev

asi 130

1. 12.

Adventní koncert komorní filharmonie Chrudim, dirigent Martin Profous.

za, ev

140

7. 12.

Výlet do adventní Prahy.

za, ev

60

14. 12.

Druhý adventní koncert (hudební produkce Elišky Vávrové, zpěv David Ruider a recitace Jaroslava Kurková).

sen, ev

58

24. 12.

Vánoční zpívání, recitace básní s hudebním a pěveckým doprovodem. Návštěvníci si domů odnesli Betlémské světlo.

sen, ev

65

 

 

 

 

R O K   2 0 1 4

25. 1.

Beseda s divadelním a filmovým režisérem, dabérem a hercem Lumírem Olšovským a pěti herečkami pardubického divadla.

ev

11

15. 2.

Vítání nových občánků s recitací a hrou na flétnu. Poprvé v historii obce.

za, sen, ev

19 + 3 novorozenci

15. 2.

Veřejný řez révy vinné, beseda o pěstování révy – Ing. J. Šura

sen

13

15. 2.

Promítání fotografií z vlakového výletu do adventní Prahy – L. Jukl

sen, ev

19

8. 3.

Oslava MDŽ a promítání historických fotografií, spojené s přednáškou o historii divadel ve Dvakačovicích – L. Jukl a J. Janek

sen

18

9. 3.

Návštěva představení muzikálu JEPTIŠKY na malé scéně pardubického divadla a beseda s účinkujícími.

sen

15

29. 3.

Cyklistický výlet a návštěva pěstírny akvarijních rybiček ve Stíčanech.

sen

21

27. 4.

Přednáška - Island očima geologa – Ing. Jiří Šura.

sen, ev

16

4. 5.

Galakoncert operních umělců působících v Itálii Noemy Erby a Ivana Marina.

za, sok, ev

nejméně 250

6. 5. 

Návštěva soukromého muzea T. Schejbala ve Dvakačovicích a prohlídka výstavy obrazů Josefa Janka.

sen

13

8. 5.

Celodenní výlet do májové Prahy.

sen, ev

64

23. 5.

Noc kostelů 2014: Recitace básní J. Kurková, hudební produkce Elišky Vávrové, výroba skleněmých květin pod vedením Marcely Růžičkové, zpěv Davida Rujdera, výstava fotografií V. Procházky, obrazů J. Janka, dřevořezeb M. Krajíčka a uměleckého skla D. Holubové, promítání fotografií z historie ev. církve ve Dvakačovicích - L. Jukl

sen, ev

 56

3. 6.

Vycházka do obecního lesa (pomník 2. ev. hřbitova, pomník neznámého vojína Rudé armády,  mohylníky).

sen

11

13. 6.

Beseda s bývalým muslimem Lukášem Lhoťanem

sen, ev

28

6. 7.

Návštěva Okresního státního archivu v Chrudimi (Mgr. Ivo Šulc), kostela Nanebevzetí Panny Marie, morového sloupu a Mydlářovského domu (RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík). 

sen

27

12. 7. – 10. 8.

Výstava obrazů, kreseb, ilustrací a dřevořezeb Milana Konvaliny „Pohádkový svět barev a dřeva“.

sen, ev

min. 200

26. 8.

Cyklistický výlet do Kočího – kostel sv. Bartoloměje.

sen

27

14. 9.

Výlet do Brandýsa nad Orlicí na oslavu 450 let od narození Karla staršího ze Žerotína (pomník J. A. Komenského, labyrint).

sen, ev

14

27. 9.

Zamyšlení nad překladatelskou prací s Lucií Šavlíkovou, autorkou 30 překladů knih z angličtiny a francouzštiny (zúčastnila se též scénáristka Kateřina Šavlíková).

ev

17

4.10.

Den seniorů: beseda s Marií Tomsovou, k poslechu a k tanci hrála hudební skupina Zdeňka Škvařila z Chrudimi.

sen, ev

a úhř

75

10. 10.

Přednáška PhDr. Martina C. Putny o situaci v současném Rusku a na Ukrajině, beseda.

ev

37

18. 10.

Vlakový výlet za poučením a zábavou do Brna.

sen, ev

52

28. 10.

Jazzový koncert JG DIX.

ev

52

5. 11.

Beseda o Svaté zemi. Th.Dr.  Jiří Černý, cestovatel a katolický kněz.

ev

 

30. 11.

Adventní galakoncert s mezinárodním obsazením v chrámu Páně:  sopranistka Noema Erba, baryton Ivan Marino (Itálie) a tenor Martin Kalman (Slovensko).

za, ev

263

12. 12.

Beseda s básníkem, prozaikem a překladatelem Petrem Borkovcem.

ev

 

24. 12.

Štědrý den v chrámu Páně.

ev, sen

 

 

 

 

 

 

 

Podle záznamů v obecní kronice, datování fotografií a chatrné paměti zpracovali Ladislav Jukl a Ing. Jiří Šura.  Je-li cokoli uvedeno špatně, můžete-li výše uvedené údaje doplnit, nebo chcete-li poskytnout obci vlastní fotografie, prosíme, dejte nám vědět. 

Krom uvedeného promítal kronikář obce Ladislav Jukl minimálně 3x ročně historické fotografie a dokumenty mající vztah k Dvakačovicím a v roce 2012 připravil tři setkání nad „Pamětní knihou“ obce Dvakačovice.

Přehled zkratek:  za  = Zastupitelstvo obce Dvakačovice

                                sen = Senioři = Kulturní komise obecního zastupitelstva Dvakačovice

                                ev  = Farní sbor ČCE Dvakačovice

                                sok = TJ Sokol Dvakačovice

                                úhř =  Obecní úřad Úhřetice