Drobečková navigace

Naše obec > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Dvakačovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dvakačovice.pdf

 13.04.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení Datum
Usnesení číslo 1  z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dvakačovice

31.10.2006

Usnesení číslo 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

6.12.2006

Usnesení číslo 3 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

11.12.2006

Usnesení číslo 4 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

12.2.2007

Usnesení číslo 5 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

28.3.2007

Usnesení číslo 6 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

27.6.2007

Usnesení číslo 7 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

24.9.2007

Usnesení číslo 8 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

12.12.2007

Usnesení číslo 9 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

26.3.2008

Usnesení číslo 10 ze zasedání obceního zastupitelstva obce Dvakačovice

25.6.2008

Usnesení číslo 11 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

30.9.2008

Usnesení číslo 12 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

8.12.2008

Usnesení číslo 13 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

12.3.2009

Usnesení číslo 14 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

6.5.2009

Usnesení číslo 15 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

18.5.2009

Usnesení číslo 16 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

9.7.2009

Usnesení číslo 17 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

27.7.2009

Usnesení číslo 18 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

31.8.2009

Usnesení číslo 19 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

19.10.2009

Usnesení číslo 20 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

3.12.2009

Usnesení číslo 21 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

22.2.2010

Usnesení číslo 22 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

10.5.2010

Usnesení číslo 23 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

24.6.2010

Usnesení číslo 24 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

30.9.2010

Usnesení číslo 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dvakačovice

8.11.2010

Usnesení číslo 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice.pdf 6.12.2010
Usnesení číslo 3 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice 21.3.2011
Usnesení číslo 4 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice 23.6.2011
Usnesení číslo 5 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice 29.9.2011
Usnesení číslo 6 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice 12.12.2011
Usnesení číslo 7 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice 19.3.2012

Usnesení číslo 8 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

3. 4. 2012

Usnesení číslo 9 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

   25.6.2012

Usnesení číslo 10 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

3. 9. 2012

Usnesení číslo 11 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

24.9.2012

 Usnesení číslo 12 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

17.12.2012

 Usnesení číslo 13 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

21.1.2013

 Usnesení číslo 14 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

28.1.2013

 Usnesení číslo 15 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

18.3.2013

 Usnesení číslo 16 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

15.4.2013

 Usnesení číslo 17 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

17.6.2013

 Usnesení číslo 18 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

23.9.2013

Usnesení číslo 19 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

27.11.2013

Usnesení číslo 20 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

16.12.2013

Usnesení číslo 21 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice

3.2.2014
Usnesení číslo 22 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice 24.3.2014
Usnesení číslo 23 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice 16.6.2014
Usnesení číslo 24 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice 8.9.2014
Usnesení číslo 25 ze zasedání obecního zaastupitelstva obce Dvakačovice.pdf 6.10.2014
Usnesení č.1 z ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce Dvakačovice .pdf 4.11.2014
usnesení č 2 ze zasedání obecního zatupitelstva obce Dvakačovice 17.12.2014
usnesení č.3 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice.docx 10.2.2015
usnesení č.4 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice.docx 30.3.2015
 usnesení č.5 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice.docx 31.3.2015
Usnesení č.6[1].docx 23.6.2015
usnesení 7.odt

29.9.2015

Usnesení ZO č. 9 ze dne 31. 3. 2016.pdf

31.3.2016 

Usnesení ZO č. 10 ze dne 17. 5. 2016.pdf

17.5.2016 

Usnesení ZO č. 11 ze dne 30. 6. 2016.pdf

30.6.2016 

Usnesení ZO č. 12 ze dne 22. 9. 2016.pdf

22.9.2016 

 Usnesení ZO č. 13 ze dne 20. 12. 2016.pdf

20.12.2016 

 Usnesení č. 14 ze dne 31. 3. 2017.pdf 31.3.2017 

Usnesení č. 1 z 29. 11. 2017.pdf

29.11.2017

Usnesení č. 2 ze dne 18. 1. 2018

18.1.2018

Usnesení č. 3 ze dne 2. 3. 2018

2.3.2018

Usnesení č. 4 ze dne 27. 4. 2018

27.4.2018

Usnesení č. 5 ze dne 7. 6. 2018

7.6.2018

Usnesení č. 6 ze dne 26. 9. 2018

26.9.2018

 

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

Akce v obci

Odběr SMS

Návštěvnost stránek

146030