Obec Dvakačovice
Rozpočet na rok 2008
Příjmy paragraf položka v tis. Kč
Daně - ze závislé činnosti   1111 263,5
Daně - z příjmů fyzických osob   1112 18,7
Daně - z příjmů fyzických osob z kapit. výn.   1113 10,3
Daně - z příjmů právnických osob   1121 323,3
Daně - z celostátního výnosu DPH   1211 524,7
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu   1337 40,0
Poplatky ze psů   1341 1,5
Správní poplatky   1361 0,8
Daně - z nemovitosti   1511 250,0
Dotace od KÚ   4112 7,2
Nájmy - z pozemků 1012 2131 80,0
Prodej dřeva 1031 2111 15,0
Nájmy - z bytů 3612 2132 28,0
Nájmy - z nebytových prostor 3613 2132 42,0
Úroky KB 6310 2141 2,0
Příjmy celkem     1607,0
Schváleno na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva dne 12. 12. 2007
Obec Dvakačovice
Rozpočet na rok 2008
Výdaje paragraf položka v tis. Kč
Lesní práce 1031 5169 15,0
Lesní hospodářský plán 1032 5169 50,0
Správa lesa 1036 5011 20,5
Správa lesa - sociální pojištění 1036 5031 5,3
Správa lesa - zdravotní pojištění 1036 5032 1,8
Komunikace-úpravy 2212 5171 700,0
Příspěvky na žáky ZŠ 3113 5321 40,0
Odměna knihovnici 3314 5021 3,0
Místní rozhlas - údržba 3341 5171 40,0
Dárky k životnímu jubileu 3399 5194 5,0
Příspěvek TJ SOKOL - dětský den 3419 5229 5,0
Opravy - byty 3612 5171 10,0
El. energie - veřejné osvětlení 3631 5154 15,0
Opravy - veřejné osvětlení 3631 6171 10,0
Příspěvek Mikroregionu Chrudimsko 3639 5329 1,7
Odvoz odpadů 3722 5169 120,0
Nákup pracovní techniky 3745 5137 100,0
Veřejně prospěšné práce 3745 5011 70,0
VPP - sociální pojištění 3745 5031 17,2
VPP - zdravotní pojištění 3745 5032 6,5
Mzdy - zastupitelstvo 6112 5023 150,0
Cestovné 6112 5173 2,0
Mzdy - zaměstnanci 6171 5011 60,0
Sociální pojištění 6171 5031 15,6
Zdravotní pojištění 6171 5032 5,4
Sbírky zákonů 6171 5136 15,0
Běžný materiál 6171 5139 20,0
El. energie - OÚ 6171 5154 30,0
Poštovné 6171 5161 2,0
Telefonní poplatky 6171 5162 15,0
Nákup služeb 6171 5169 25,0
Opravy - OÚ 6171 5171 10,0
Poplatky za vedení účtu 6310 5163 6,0
Pojištění 6320 5163 15,0
Výdaje celkem     1607,0
Schváleno na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva dne 12. 12. 2007