Obec Dvakačovice
Rozpočet na rok 2012
Příjmy paragraf položka v tis. Kč
Daně - ze závislé činnosti   1111 200,0
Daně - z příjmů fyzických osob   1112 10,0
Daně - z příjmů fyzických osob z kapit. výn.   1113 20,0
Daně - z příjmů právnických osob   1121 300,0
Daně - z celostátního výnosu DPH   1211 500,0
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu   1340 40,0
Poplatky ze psů   1341 1,5
Správní poplatky   1361 0,5
Daně - z nemovitosti   1511 250,0
Dotace od KÚ   4112 60,1
Nájmy - z pozemků 1012 2131 80,0
Prodej dřeva 1031 2111 15,0
Nájmy - z bytů 3612 2132 35,0
Nájmy - z nebytových prostor 3613 2132 15,0
Příspěvky za třídění odpadu 3725 2324 10,0
Úroky KB 6310 2141 5,0
Příjmy celkem     1542,1
Vyvěšeno na úřední desce :  14.11.2011 Sejmuto :  30.11.2011
Vyvěšeno elektronicky : 14.11.2011 Sejmuto :  30.11.2011
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2011
Obec Dvakačovice
Rozpočet na rok 2012
Výdaje paragraf položka v tis. Kč
Lesní hospodářství 1032   20,0
Správa lesa 1036   22,0
Odpadní vody 2321   8,0
Projektová dokumentace na kanalizaci obce 2321 6121 350,0
Příspěvky na žáky ZŠ 3113 5321 50,0
Knihovna 3314   9,0
Místní rozhlas - údržba 3341   10,0
Dárky k životnímu jubileu 3399   5,0
Příspěvek TJ SOKOL  3419 5229 5,0
Bytové hospodářství 3612   10,0
Veřejné osvětlení 3631   20,0
Místní hřbitov - údržba 3632   10,0
Příspěvek Mikroregionu Chrudimsko 3639 5329 2,0
Odvoz odpadů 3722 5169 150,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745   100,0
Rezerva na krizové situace a odstrňování jejích následků 5212 5901 10,0
Zastupitelstvo obce 6112   270,0
Činnost místní správy 6171   300,0
Znak a prapor obce 6171 5137 20,0
Rekonstrukce obecní budovy čp. 73 6171 6121 133,1
Pojištění majetku obce 6320 5163 20,0
Poplatky za vedení účtu 6310 5163 10,0
Výdaje      1534,1
Financování
Vratka jistiny AVE  CZ odpadové hospodářství 8124   8,0
Výdaje celkem     1542,1
Vyvěšeno na úřední desce :  14.11.2011 Sejmuto :  30.11.2011
Vyvěšeno elektronicky : 14.11.2011 Sejmuto :  30.11.2011
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2011