Obec Dvakačovice

538 62 Hrochův Týnec

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č.5 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dvakačovice konané 29.září 2011

 

 

 

Obecní zastupitelstvo :

 

 

            A/Schvaluje:

 

1/ Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecní domu č.p.73 na SZIF ve spolupráci s firmou Apporo Agro s.r.o. Hradec Králové.

 

2/ Zřízení věcného břemene na p.č. 51/6 k.ú. Dvakačovice  dle GP 180-512/2011 na přípojku nn-Ivana Málková.

 

3/ Rozpočtové opatření č. 3/2011 dle přílohy.

 

4/ Příspěvek na konání Lesních zkoušek ohařů pro Myslivecké sdružení Dvakačovice, o.s,l

 

           

 

 

B/ Bere na vědomí:

 

 

1/ Zprávu o činnosti  za období leden až září 2011

 

 

2/ Hospodaření obce za období leden až září 2011

 

 

 

 

Jiří Hrdina                                                                               Ing. Karel Vohralík

Místostarosta                                                                                 starosta

 

Ve Dvakačovicích 29.9.2011