Obec Dvakačovice
Rozpočet na rok 2011
Příjmy paragraf položka v tis. Kč
Daně - ze závislé činnosti   1111 200,0
Daně - z příjmů fyzických osob   1112 10,0
Daně - z příjmů fyzických osob z kapit. výn.   1113 20,0
Daně - z příjmů právnických osob   1121 300,0
Daně - z celostátního výnosu DPH   1211 500,0
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu   1337 40,0
Poplatky ze psů   1341 1,5
Správní poplatky   1361 0,5
Daně - z nemovitosti   1511 250,0
Dotace od KÚ   4112 60,1
Nájmy - z pozemků 1012 2131 80,0
Prodej dřeva 1031 2111 15,0
Nájmy - z bytů 3612 2132 24,0
Nájmy - z nebytových prostor 3613 2132 5,0
Příspěvky za třídění odpadu 3725 2324 9,9
Úroky KB 6310 2141 4,0
Příjmy celkem     1520,0
Vyvěšeno na úřední desce :  17.11.2010 Sejmuto :  6.12.2010
Vyvěšeno elektronicky : 17.11.2010 Sejmuto :  6.12.2010
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 6. 12. 2010
Obec Dvakačovice
Rozpočet na rok 2011
Výdaje paragraf položka v tis. Kč
Lesní hospodářství 1032   15,0
Správa lesa 1036   24,0
Odpadní vody 2321   5,0
Příspěvky na žáky MŠ 3111 5321 5,0
Příspěvky na žáky ZŠ 3113 5321 65,0
Knihovna 3314   8,5
Místní rozhlas - údržba 3341   10,0
Dárky k životnímu jubileu 3399   5,0
Příspěvek TJ SOKOL - dětský den 3419 5229 5,0
Bytové hospodářství 3612   10,0
Veřejné osvětlení 3631   10,0
Místní hřbitov - údržba 3632   30,0
Příspěvek Mikroregionu Chrudimsko 3639 5329 1,8
Odvoz odpadů 3722 5169 130,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745   100,0
Zastupitelstvo obce 6112   270,0
Činnost místní správy 6171   300,0
Znak obce 6171 5137 20,0
Rekonstrukce OÚ 6171 6121 458,5
Pojištění 6320 5163 15,0
Poplatky za vedení účtu 6310 5163 15,0
Finanční vypořádání minulých let - VOLBY 6402 5366 9,2
Výdaje      1512,0
Financování
Vratka jistiny AVE  CZ odpadové hospodářství 8124   8,0
Výdaje celkem     1520,0
Vyvěšeno na úřední desce :  17.11.2010 Sejmuto :  6.12.2010
Vyvěšeno elektronicky : 17.11.2010 Sejmuto :  6.12.2010
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 6. 12. 2010