Obec Dvakačovice
Schválený rozpočet na rok 2010
Příjmy paragraf položka v tis. Kč
Daně - ze závislé činnosti   1111 250,0
Daně - z příjmů fyzických osob   1112 200,0
Daně - z příjmů fyzických osob z kapit. výn.   1113 20,0
Daně - z příjmů právnických osob   1121 300,0
Daně - z celostátního výnosu DPH   1211 450,0
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu   1337 40,0
Poplatky ze psů   1341 1,5
Správní poplatky   1361 0,5
Daně - z nemovitosti   1511 250,0
Dotace od KÚ   4112 79,8
Nájmy - z pozemků 1012 2131 80,0
Prodej dřeva 1032 2111 15,0
Nájmy - z bytů 3612 2132 28,0
Nájmy - z nebytových prostor 3613 2132 42,0
Příspěvky za třídění odpadu 3725 2324 10,0
Úroky KB 6310 2141 2,0
Příjmy celkem     1768,8
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 3. 12. 2009
Obec Dvakačovice
Schválený rozpočet na rok 2010
Výdaje paragraf položka v tis. Kč
Lesní hospodářství 1032   90,0
Doplatek za zpracování žádosti o dotaci na chodníky 2219   42,0
Odpadní vody (rozbory, kanalizační řád) 2321   60,0
Příspěvky na žáky MŠ 3111 5321 20,0
Příspěvky na žáky ZŠ 3113 5321 80,0
Knihovna 3314   10,0
Místní rozhlas - údržba 3341   40,0
Dárky k životnímu jubileu 3399 5194 2,0
Příspěvek TJ SOKOL - dětský den 3419 5229 5,0
Bytové hospodářství 3612   10,0
Místní hřbitov - údržba 3632   10,0
Veřejné osvětlení 3631   22,0
Příspěvek Mikroregionu Chrudimsko 3639 5329 1,7
Odvoz odpadů 3722 5169 125,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745   100,0
Zastupitelstvo obce 6112   182,0
Činnost místní správy 6171   253,5
Rekonstrukce budovy obecního úřadu 6171 6121 581,0
Pojištění 6320 5163 15,0
Poplatky za vedení účtu 6310 5163 6,0
Úroky z úvěru 6310 5141 100,0
Vyúčtování - VOLBY 2009   6402 5366 5,6
Výdaje      1760,8
Financování
Vratka jistiny AVE  CZ odpadové hospodářství 8124   8,0
Výdaje celkem     1768,8
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 3. 12. 2009