Obec Dvakačovice
Rozpočet na rok 2009
Příjmy paragraf položka v tis. Kč
Daně - ze závislé činnosti   1111 265,0
Daně - z příjmů fyzických osob   1112 150,0
Daně - z příjmů fyzických osob z kapit. výn.   1113 20,0
Daně - z příjmů právnických osob   1121 325,0
Daně - z celostátního výnosu DPH   1211 509,0
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu   1337 40,0
Poplatky ze psů   1341 1,5
Správní poplatky   1361 1,0
Daně - z nemovitosti   1511 250,0
Dotace od KÚ   4112 7,4
Dotace ÚP Chrudim                               ÚZ 13234   4116 10,8
Nájmy - z pozemků 1012 2131 80,0
Prodej dřeva 1031 2111 15,0
Nájmy - z bytů 3612 2132 28,0
Nájmy - z nebytových prostor 3613 2132 42,0
Příspěvky za třídění odpadu 3725 2324 13,3
Úroky KB 6310 2141 2,0
Příjmy celkem     1760,0
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2008
Obec Dvakačovice
Rozpočet na rok 2009
Výdaje paragraf položka v tis. Kč
Lesní práce 1032 5021 8,0
Drť na lesní cesty 1032 5139 7,0
Lesní hospodářský plán 1032 5169 50,0
Správa lesa 1036 5011 21,0
Správa lesa - sociální pojištění 1036 5031 5,5
Správa lesa - zdravotní pojištění 1036 5032 2,0
Komunikace - úpravy 2212 5171 594,0
Chodníky - opravy 2219 5171 350,0
Příspěvky na žáky MŠ 3111 5321 17,0
Příspěvky na žáky ZŠ 3113 5321 40,0
Odměna knihovnici 3314 5021 6,0
Místní rozhlas - údržba 3341 5171 40,0
Dárky k životnímu jubileu 3399 5194 5,0
Příspěvek TJ SOKOL - dětský den 3419 5229 5,0
Opravy - byty 3612 5171 10,0
El. energie - veřejné osvětlení 3631 5154 12,0
Opravy - veřejné osvětlení 3631 5171 10,0
Příspěvek Mikroregionu Chrudimsko 3639 5329 1,7
Odvoz odpadů 3722 5169 120,0
Veřejně prospěšné práce 3745 5011 65,0
VPP - sociální pojištění 3745 5031 16,2
VPP - zdravotní pojištění 3745 5032 6,0
Pohonné hmoty a maziva do sekaček 3745 5156 6,0
Mzdy - zastupitelstvo     6112 5023 150,0
str. 2
Cestovné 6112 5173 2,0
Mzdy - zaměstnanci 6171 5011 65,0
Sociální pojištění 6171 5031 17,0
Zdravotní pojištění 6171 5032 6,0
Sbírky zákonů 6171 5136 10,0
Běžný materiál 6171 5139 10,0
El. energie - OÚ 6171 5154 25,0
Poštovné 6171 5161 2,0
Telefonní poplatky 6171 5162 12,0
Nákup služeb 6171 5169 25,0
Opravy - OÚ 6171 5171 10,0
Pojištění 6320 5163 15,0
Poplatky za vedení účtu 6310 5163 6,0
Vyúčtování - VOLBY 2008 6402 5366 7,6
Výdaje celkem     1760,0
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2008